Home GK Famous Ancient Books and Authors

Famous Ancient Books and Authors

0 671

Books and authors

 • Abhinjana Sakunthalam-Kalidasan
 • Amarakosham-Amara Singan
 • Vikramanga Deva Charitam-Bilhanan
 • Vasava Datta-Subandu
 • Uthara Rama Charitham-Bava Boothi
 • Tholkapiyam-Tholkapiyar
 • Thirukkural-Thiruvalluvar
 • Swapna vasava Dutta-Basan
 • Surya Siddantham-Arya Battan
 • Shishupala Vadam-Makhan
 • Manusmrithi-Manu
 • Ashtadwayi-Panini
 • Ashcharya Choodamani-Sakthi Badran
 • Kumara Sambavam-Kalidasan
 • Mahabharatham-Vyasan
 • Matthavilasa Prahasanam-Mahendra Varman
 • Mithasharam-Vijnaneshwar
 • Mudra Rashasam-Visaka Dathan
 • Nagananda-Harshavardan
 • Natya Sasthram-Bharathamuni
 • Kaviraja Margam-Amokha Varshan
 • Pancha Siddantham-Varaha Mihiran
 • Pancha Thantram-Vishnu Sharman
 • Priya Darshika –Harshavardan
 • Rajatharangini-Kalhanan
 • Hithopadesham-Narayana Pandithan
 • Ratnavali- Harshavardan
 • Mani Mekhala-Sathanar
 • Malathimadhavam-Bava Bhoothi
 • Chanda Soothram-Pingalan
 • Megha sandesam-Kalidasan
 • Ramayanam-Vatmiki
 • Soudarya Lahari-Sree Sankaracharyar
 • Sivananda Lahari- Sree Sankaracharyar
 • Artha Sasthram-Chanakyan
 • Chandra Gupta Katha-Chanakyan
 • Charaka Samhitha-Charakan
 • Chilapathikaram-Ilanko Adikal
 • Devi Chandra Guptham-Visaka dathan
 • Thuha Fathul Mujahiddeen-Shaik Sainuddeen
 • Harsha Charitham-Banabattan
 • Indika-Megasthanees
 • Kadambari-Bana Batta
 • Kiratharjaneeyam-Baaravi
 • Leelavathi-Baskaracharyar
 • Maha Bashyam-Pathanjali

NO COMMENTS

Leave a Reply